Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Samenstelling van de vaste delegaties van de Vlaamse Regering
Aard document: Beslissing Vlaamse Regering
Datum document:
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

VASTE DELEGATIES VAN DE VLAAMSE REGERING

1. Algemeen

Overlegcomité federale regering - gemeenschaps- en gewest-
regeringen

V.E.S.O.C.

(2)

V.B.O.C.

(2)

Geert BOURGEOIS

x

x (1)

x

Hilde CREVITS

x

x

x

Annemie TURTELBOOM

x

x

Liesbeth HOMANS

x

Ben WEYTS

x

Jo VANDEURZEN

Philippe MUYTERS

x

x

Joke SCHAUVLIEGE

Sven GATZ

(1) Voorzitter

(2) De andere leden van de Vlaamse Regering nemen deel aan de vergaderingen telkens wanneer er punten aan de agenda staan die tot hun bevoegdheid behoren.


2. Syndicaal overleg


(1) Voorzitter

(2) Ondervoorzitter

(3) De andere leden van de Vlaamse Regering nemen deel aan de vergaderingen telkens wanneer er punten aan de agenda staan die tot hun bevoegdheid behoren.

(4) - De andere leden van de Vlaamse Regering worden uitgenodigd voor de punten m.b.t. de diensten of instellingen die onder hun bevoegdheid ressorteren.

- M.b.t. het universitair ziekenhuis Gent en de VRT kan de vaste kern van de Vlaamse Regering worden aangevuld met het hoofd van de betrokken instelling of zijn behoorlijk gemachtigd

Vertegenwoordiger
- M.b.t. belangrijke dossiers (zoals bv. Sectoraal akkoord, Modern HR beleid) kan de vaste kern van de Vlaamse Regering worden aangevuld met een vertegenwoordiging van het CAG/Voorzitterscollege