Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Overzending samenwerkingsakkoorden aan het Vlaams Parlement, Uittreksel uit het reglement van het Vlaams Parlement: artikel 91
Aard document: Protocol
Datum document: 20/12/2007
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

UITTREKSEL UIT HET REGLEMENT VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 20 december 2007:


Artikel 91

1. Als door de Regering, door leden of een lid ervan een samenwerkingsakkoord met de Staat, een gemeenschap of een gewest wordt gesloten, wordt het samenwerkingsakkoord uiterlijk zeven dagen na de ondertekening ervan bij de voorzitter ingediend.

Het samenwerkingsakkoord wordt onder de volksvertegenwoordigers en de leden van de Regering verspreid.

2. De bepalingen van artikel 54 en 55 gelden ook voor ontwerpen van decreet houdende instemming met samenwerkingsakkoorden.

3. Als in een ontwerp van decreet een bepaling voorkomt houdende instemming met samenwerkingsakkoorden, naast andere bepalingen, wordt de instemmingsbepaling uit het ontwerp van decreet gelicht en kan de Regering ze tot een afzonderlijk ontwerp van decreet omwerken.