Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Raadgevingen voor korpsvoorrangen bij manifestaties van Vlaanderen
Aard document: Beslissing Vlaamse Regering
Datum document: 15/02/2008
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

RAADGEVINGEN VOOR KORPSVOORRANGEN BIJ MANIFESTATIES VAN VLAANDEREN


Lijst dd. 15/02/08

 1. Het Vlaams Parlement, de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 2. De andere gemeenschaps- en gewestraden
 3. Het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof in de volgorde van hun respectievelijke voorzitters
 4. De Raad van State
 5. Het Rekenhof
 6. Het hof van beroep
 7. Het arbeidshof
 8. De hofdignitarissen
 9. De Vlaamse administratie
 10. De federale ministeriƫle departementen
 11. De andere gemeenschaps- en gewestdepartementen
 12. De gedelegeerd bestuurder van Selor, het selectiebureau van de overheid en de koninklijke commissarissen
 13. De universiteiten
 14. De commissarissen van de Vlaamse Regering
 15. De provinciale instellingen
 16. De rechtbanken
 17. De gemeentelijke instellingen