Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Eedaflegging van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Uittreksel uit de notulen van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement
Aard document: Proces-verbaal
Datum document: 25/07/2014
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

PROCES-VERBAAL VAN DE EEDAFLEGGING
van de Minister-President van de Vlaamse Regering

 

Gelet op de aanduiding, op 25 juli 2014, van de heer G. BOURGEOIS als Minister­ President van de Vlaamse Regering ;

gelet op het feit dat de heer G. BOURGEOIS, in die hoedanigheid, op 25 juli 2014, in Onze handen, de bij de wet voorgeschreven en als volgt luidende eed heeft afgelegd:

"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch Volk",

bekrachtigen Wij deze aanduiding en verlenen aan de heer G. BOURGEOIS akte van de door hem afgelegde eed.

Gegeven te Brussel, 25 juli 2014.
De Minister-President van de
Vlaamse Regering
G, BOURGEOIS

VAN KONINGSWEGE:
De Eerste Minister,
E. DI RUPO