Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 2016/1: Orde van voorrang en titels van de leden van de Vlaamse Regering
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 04/05/2016
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

 

Orde van voorrang en titels van de leden van de Vlaamse Regering

 

Omzendbrief VR 2016/1Datum: 4 mei 2016

De lijst van de leden van de Vlaamse Regering, gerangschikt volgens orde van voorrang, is de volgende :

1. Geert BOURGEOIS

Minister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

2. Hilde CREVITS

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Onderwijs

3. Bart TOMMELEIN

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

4. Liesbeth HOMANS

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

5. Ben WEYTS

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

6. Jo VANDEURZEN

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

7. Philippe MUYTERS

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

8. Joke SCHAUVLIEGE

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

9. Sven GATZ

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Geert Bourgeois

Minister-president van de Vlaamse Regering

Deze omzendbrief vervangt omzendbrief VR 2014/1 van 25 juli 2014 "Orde van voorrang en titels van de leden van de Vlaamse Regering"